does-inverter-aircon-really-save-energy

  1. Šalto vandentiekio vamzdyno sistemos įrengimas nuo įvado iki vartojimo taškų;
  2. Karšto vandentiekio vamzdyno sistemos įrengimas nuo vandens paruošimo įrenginio iki vartojimo taškų;
  3. Vandens apskaitos mazgų, hidroforų, karšto vandens paruošimo įrenginių montavimas;
  4. Sanitarinių prietaisų montavimas ir pajungimas.
  5. Vėdinimo sprendimai.
  6. Oro kondicionavimas.

Vėdinimo sprendimai:

  1. Priverstinis patalpų vėdinimas su rekuperacija.
  2. Priverstinis patalpų vėdinimas be rekuperacijos.
  3. Natūralus patalpų vėdinimas.

Excellent-Best-Bathroom-Exhaust-Fan-X-About-Bathroom-Air-Vent

Ortakinės vėdinimo sistemos su rekuperacija, dar kitaip centriniai rekuperatoriai. Tai sistemos sudarytos iš oro tiekimo ortakių ir vieno rekuperatoriaus. Tokioje sistemoje rekuperatorius ima ir į patalpas tiekia lauko orą, tuo pat metu šalina patalpų orą, ir savo viduje vykdo šių dviejų oro srautų šilumos mainus, šiltas oras iš patalpų atiduoda šilumą, vėsiam iš lauko, tiekiamam orui. O prie rekuperatoriaus prijungta ortakių sistema transportuoja šiuos oro srautus po visas būsto patalpas ir taip vyksta vėdinimas.

Beortakinės vėdinimo sistemos su rekuperacija, dar kitaip decentralizuoti rekuperatoriai. Joms priklauso sistemos sudarytos iš kelių minirekuperatorių, kurie sumontuojami į pastato lauko sienas. Tokioje sistemoje minirekuperatoriai tarpusavyje sinchronizuojami ir kai vieni iš jų orą į patalpas tiekia, jų porininkai orą šalina. Visų jų varikliai vienu metu reversuojasi tam tikrais gamintojo nustatytais laiko intervalais ir oro šalinimo metu šilumokaičiuose sukaupta šiluma, gražinama atgal į patalpas su šviežiu lauko oru. Oras po visas patalpas keliauja ir maišosi dėl neigiamų ir teigiamų slėgių sąveikos.