Montuojame visų tipų buitinių nuotekų valymo įrenginius

Pasiruošiamieji žemės darbai:IMG_0643

išvalome aikštelę, bent pusmetriu aplinkui didesnę, nei pats valymo  įrenginys.

ŽEMĖS DARBAI: žemės darbai vykdomi griežtai vadovaujantis statinio techniniu ar/ir darbo projektu ir bendrosiomis statybos montavimo normomis.

Darbo eiga:

1Valymo įrenginys montuojamas pagal iš anksto paruoštą ir suderintą su atitinkamomis instancijomis statinio techninį ir darbo projektą.

 

2Iškasama duobė, kuri atitinka įrenginio gabaritinius išmatavimus, įvertinus grunto savybes. Kasti baigiama likus 20-30 cm iki projektinio duobės gylio. Toliau kasama rankiniu būdu. Tokiu būdu pasiekiama, kad įrenginys savo dugnu atsiremtų į nejudintą gruntą.

 

3Prieš įleidžiant įrenginį į duobę, patikrinama ar atitinka nuotekų padavimo vamzdžio gylis ir valymo įrenginio atitekėjimo movos aukštis bei valymo įrenginio atitekėjimo ir ištekėjimo vamzdžių kampai.

 

4Įrenginys į duobę įkeliamas naudojant kėlimo mechanizmus. Atsargiai įleidus jį į duobę, įrenginys lyginamas su nivelyru.

 

5Tam, kad valymo įrenginys tinkamai funkcionuotų, yra svarbu, kad jo viršutinėje dalyje esantis nuotekų persipylimo slenkstis būtų horizontalus. Tai pasiekiama montavimo pradžioje užpilant vandeniu viršutinėje dalyje esantį apskritiminį lataką. Kad užpildant lataką vandeniu jis neišbėgtų, reikalinga laikinai užaklinti išbėgimo movą. Tarpas tarp duobės kraštų ir valymo įrenginio palaipsniui užpilamas iš anksto į montavimo vietą atvežtu smėliu, kuris pilamas 20-30 cm storio sluoksniais, kruopščiai juos sutankinant mechanizmais. Esant sausam smėliui, jį tankinti reikia drėkinant vandeniu.

 

6Montavimo metu (arba esant aukštam gruntinio vandens lygiui), pilant smėlį į duobę aplink įrenginį, tuo pačiu metu į patį įrenginį palaipsniui pilamas ir vanduo.

 

7Įrenginio korpusas užpilamas smėliu iki įtekėjimo/ištekėjimo atvamzdžių, kurie po to sujungiami su įtekėjimo/ištekėjimo vamzdžiais.

 

8Užpylus įrenginį smėliu iki viršutinės įrenginio dalies, uždedame dangtį tam, kad toliau vykdant užkasimo darbus, pilamas smėlis nepatektų į valymo įrenginio vidinę dalį.

 

9Pabaigoje užpilame visą įrenginį gruntu iki projektinės altitudės – jei montuojamas žaliojoje vejoje gyvenamuosiuose kvartaluose, 200 mm – jei įrenginys montuojamas neužstatytose teritorijose. Esant aukštiems gruntiniams vandenims, įrenginys ankeruojamas prie gelžbetoninio pagrindo.

 

10Montuojant valymo įrenginį po važiuojamąja kelio dalimi, virš jo įrengiama armuota gelžbetoninė plokštė, paskirstanti transporto priemonių krūvį nuo valymo įrenginių.

 

11Orapūtė  montuojama pagalbinėje patalpoje (garaže, sandėliuke ir pan.) tačiau ne didesniu kaip 15 m atstumu nuo valymo įrenginio, kad būtų užtikrintas reikalingas deguonies kiekio padavimas ir išvengta oro srovės slėgio praradimai. Patalpa turi būti vėdinama ir joje turi būti elektra. Esant būtinybei, kompresorius gali būti montuojamas ir lauke specialioje dėžutėje.